کۆرسی زمانی ئینگلیزی

مامۆستا : ڕا‌هێنەری سەنتەر

نرخی کۆرس : 39000 117000

بواری بابەت : فێربوونی زمانەکان

     285


دەربارەی ئەم کۆرسە

ئێستا بەردەستە

بابەتەکانی ئەم کۆرسە
Level 1 Premium
 • 1 - LESSON 1

 • 2 - Starter U-1A

 • 3 - Note

 • 4 - Starter U-1A

 • 5 - Note : Vocabulary

 • 6 - Ext 1 movie

 • 7 - Starter U-1c

 • 8 - S V2 part 1

 • 9 - S f 1 D

 • 10 - S V1 part 1

 • 11 - S V1 Part 2

 • 12 - S V1 part 3 Story

 • 13 - Ext 2 Movie

 • 14 - Starter U-2A

 • 15 - Ext 3 Movie

 • 16 - S V2 part 1

 • 17 - S V2 part 2

 • 18 - S G1 Past simple

 • 19 - Extra 4

 • 20 - EV 1

 • 21 - EV 2

 • Level 2 Premium
 • 1 - E 1 song

 • 2 - E 1A

 • 3 - E 1A part 2

 • 4 - E 1B part 1

 • 5 - E 1B part 2

 • 6 - E 1c

 • 7 - E 1D

 • 8 - E 2A

 • 9 - E 2c

 • 10 - E 2d

 • 11 - E 3A

 • 12 - E 3b

 • Level 3 Premium
 • 1 - Pre 1A

 • 2 - Pre 1B

 • 3 - Pre 1c

 • 4 - Pre 1D

 • 5 - ڤیدۆکەی وانەی پێشوو

 • 6 - تەواوکاری ڤیدیۆی پێشتر

 • 7 - Pre 2A

 • 8 - Pre 2b

 • 9 - Pre V 20 Part 1

 • 10 - Pre v20 part 2

 • 11 - Pinochhio cartoon

 • Level 4 Premium
  Leve 5 Premium
  Level 6 Premium