کۆرسی زمانی ئینگلیزی

مامۆستا : ڕا‌هێنەری سەنتەر

نرخی کۆرس : 45000 300000

بواری بابەت : فێربوونی زمانەکان

     1,135


دەربارەی ئەم کۆرسە

لە باشترین کۆرسەکانمان ئێستا بەردەستە کۆدی نهێنی داخڵبوونی خۆت بکڕە و بەشداری بکە، کۆدەکەت داخڵ بکە و ئەو کۆدە لەلائ خۆت بپارێزە چوونکە ئەگەر ون بکرێت یان لەبیرت بچێتەوە پێویستە کۆدی نوێ بکڕیت یان داوای گەڕانەوەی بکەیت کە بڕە پارەیەکی تێدەچێت

بەڕێزان تکایە نامە مەنێرن بڵێن ناتوانین بچێنە ناو وانەکان ، ئەگەر ماوەیەک نەچیتە سەر کۆرسەکە خودکارانە لۆگ ئاوت دەبێت کۆدەکەت داخڵ بکەوە و تەواو

بابەتەکانی ئەم کۆرسە
 • 1 - سود گەیاندن بە خۆت و هاوڕێیانت

 • 2 - چۆن بخوێنم و فێڕ ببم؟

 • 3 - دەربارەی کتێبەکان

 • 4 - ڕێنمایی چۆنیەتی خوێندن

 • 5 - Starter U-1A

 • 6 - Note

 • 7 - Starter U-1B

 • 8 - Note : Vocabulary

 • 9 - Starter U-1c

 • 10 - S V2 part 1

 • 11 - S f 1 D

 • 12 - ES 1.1

 • 13 - Starter U-2A

 • 14 - S V2 part 1

 • 15 - S V2 part 2

 • 16 - S G1 Past simple

 • 17 - EV 1

 • 18 - EV 2

 • 19 - EV 3

 • 20 - Ev 4

 • 21 - Ev 5

 • 22 - EV 6

 • 23 - EV 7

 • 24 - EV 8

 • 25 - EV 9

 • 26 - EV 10

 • 27 - EV 11

 • 28 - EV 12

 • 29 - EV 13

 • 30 - EV 14

 • 31 - EV 15

 • 32 - EV 16

 • 33 - EV 17

 • 34 - EV 18

 • 35 - EV 19

 • 36 - EV 20

 • 37 - S 2b

 • 38 - S 2c

 • 39 - S 2d

 • 40 - S 3a

 • 41 - S 3b

 • 42 - S 3c

 • 43 - S 3d

 • 44 - S 4a

 • 45 - S 4b

 • 46 - S 4c

 • 47 - S 4d

 • 48 - S 5a

 • 49 - S 5b

 • 50 - S 5c

 • 51 - S 5d

 • 52 - S 6a

 • 53 - S 6b

 • 54 - S 6c

 • 55 - S 6d

 • 56 - S 7a

 • 57 - S 7b

 • 58 - S 7c

 • 59 - S 7d

 • 60 - S 8a

 • 61 - S 8b

 • 62 - S 8c

 • 63 - S 8d

 • 64 - S 9a

 • 65 - S 9b

 • 66 - S 9c

 • 67 - S 9d

 • 1 - ڕێنمایی زۆر گرینگ

 • 2 - E 1A

 • 3 - E 1B

 • 4 - E 1c

 • 5 - E 1D

 • 6 - E 2A

 • 7 - E 2c

 • 8 - E 2d

 • 9 - E 3A

 • 10 - E 3b

 • 11 - E 3c

 • 12 - E 4a

 • 13 - E 4b

 • 14 - E 4c

 • 15 - E 4d

 • 16 - E 5a

 • 17 - E 5b

 • 18 - E 5c

 • 19 - E 5d

 • 20 - E 6a

 • 21 - E 6b

 • 22 - E 6c

 • 23 - E 6d

 • 24 - E 7a

 • 25 - E 7b

 • 26 - E 7d

 • 27 - E 8a

 • 28 - E 8b

 • 29 - E 8c

 • 30 - E 8d

 • 31 - E 9a

 • 32 - E 9a

 • 33 - E 9b

 • 34 - E 9c & 9d

 • 35 - E 10a

 • 36 - E 10b

 • 37 - E 10c

 • 38 - E 10d

 • 39 - E 11a

 • 40 - E 11 b

 • 41 - E 11 c

 • 42 - E 11d

 • 43 - E 12a

 • 44 - E 12b

 • 45 - E 12c

 • 46 - Ev 21

 • 47 - Ev 22

 • 48 - Ev 23

 • 49 - EV 24

 • 50 - EV 25

 • 51 - EV 26

 • 52 - EV 28

 • 53 - EV 29

 • 54 - EV 30

 • 55 - EV 31

 • 56 - EV 32

 • 57 - EV 33

 • 58 - EV 34

 • 59 - EV 35

 • 60 - EV 36

 • 61 - EV 37

 • 62 - EV 38

 • 63 - EV 39

 • 64 - EV 40

 • 1 - ڕێنمایی زۆر گرینگ

 • 2 - Pre 1A

 • 3 - Pre 1B

 • 4 - Pre 1c

 • 5 - Pre 1D

 • 6 - ڤیدۆکەی وانەی پێشوو

 • 7 - تەواوکاری ڤیدیۆی پێشتر

 • 8 - Pre 2A

 • 9 - Pre 2b

 • 10 - Pre V 20 Part 1

 • 11 - Pre v20 part 2

 • 12 - Pinochhio cartoon

 • 13 - pre 2c

 • 14 - Pre 2d

 • 15 - Pre 3a

 • 16 - Pre 3b

 • 17 - pre 3c

 • 18 - pre 3d

 • 19 - Pre 4a

 • 20 - Pre 4b

 • 21 - Pre 4c

 • 22 - Pre 4d

 • 23 - Pre 5a

 • 24 - Pre 5b

 • 25 - Pre 5c

 • 26 - Pre 5d

 • 27 - Pre 6a

 • 28 - Pre 6b

 • 29 - Pre 6c

 • 30 - Pre 6d

 • 31 - Pre 7a

 • 32 - Pre 7b

 • 33 - Pre 7c

 • 34 - Pre 7d

 • 35 - Pre 8a

 • 36 - Pre 8b

 • 37 - Pre 8b

 • 38 - Pre 8c

 • 39 - Pre 8d

 • 40 - Pre 9a

 • 41 - Pre 9b

 • 42 - pre 9c

 • 43 - EV 41

 • 44 - EV 42

 • 45 - EV 42 ANSWERS

 • 46 - EV 43

 • 47 - EV 44

 • 48 - EV 45

 • 49 - EV 46

 • 50 - EV 47

 • 51 - EV 48

 • 52 - EV 49

 • 53 - EV 50

 • 54 - EV 57

 • 55 - EV 58

 • 56 - EV 59

 • 57 - EV 60

 • 1 - ڕێنمایی زۆر گرینگ

 • 2 - Inter 1a

 • 3 - هەندێک وتە دەربارەی ونەکانمان

 • 4 - inter 1b

 • 5 - inter 1c

 • 6 - inter 1d

 • 7 - inter 2a

 • 8 - inter 2c

 • 9 - inter 2d

 • 10 - inter 3a

 • 11 - Inter 3b

 • 12 - inter 3c

 • 13 - inter 3d

 • 14 - inter 4a

 • 15 - inter 4b

 • 16 - inter 4c

 • 17 - inter 4d

 • 18 - inter 5a

 • 19 - inter 5b

 • 20 - inter 5c

 • 21 - inter 5d

 • 22 - inter 6a

 • 23 - inter 6b

 • 24 - inter 6c

 • 25 - inter 6d

 • 26 - inter 7a

 • 27 - inter 7c

 • 28 - inter 7c

 • 29 - inter 7d

 • 30 - inter 8a

 • 31 - inter 8b

 • 32 - inter 8c

 • 33 - inter 8d

 • 34 - inter 9a

 • 35 - inter 9b

 • 36 - inter 9c

 • 37 - inter 9d

 • 38 - inter 10a

 • 39 - inter 10b

 • 40 - 4000 e 1

 • 41 - 4000 e 2

 • 42 - 4000 e 3

 • 43 - 4000 e 4

 • 44 - 4000 e 5

 • 45 - 4000 e 6

 • 46 - 4000 e 7

 • 47 - 4000 e 8

 • 48 - 4000 e 9

 • 49 - 4000 e 10

 • 50 - EV 6

 • 51 - EV 9

 • 52 - EV 10

 • 53 - EV 11

 • 54 - Ev 12

 • 55 - EV 13

 • 56 - EV 14

 • 57 - EV 16

 • 58 - EV 17

 • 59 - EV 18

 • 60 - EV 19

 • 61 - EV 20

 • 62 - EV 21

 • 63 - EV 22

 • 64 - EV 23

 • 65 - EV 24

 • 66 - EV 25

 • 67 - EV 26

 • 68 - EV 27

 • 69 - EV 28

 • 70 - EV 29

 • 71 - EV 30

 • 1 - ڕێنمایی زۆر گرینگ

 • 2 - Upper 1a

 • 3 - upper 1b

 • 4 - upper 1c

 • 5 - upper 1d

 • 6 - upper 2a

 • 7 - upper 2b

 • 8 - upper 2c

 • 9 - upper 2d

 • 10 - upper 3a

 • 11 - upper 3b

 • 12 - upper 3c

 • 13 - upper 3d

 • 14 - upper 4a

 • 15 - upper 4b

 • 16 - upper 4c

 • 17 - Upper 4d

 • 18 - upper 5a

 • 19 - upper 5b

 • 20 - upper 4c

 • 21 - upper 5d

 • 22 - upper 6a

 • 23 - upper 6b

 • 24 - upper 6c

 • 25 - upper 6d

 • 26 - upper 7a

 • 27 - upper 7b

 • 28 - upper 7c

 • 29 - upper 7d

 • 30 - upper 8a

 • 31 - upper 8b

 • 32 - upper 8c

 • 33 - upper 8d

 • 34 - upper 9a

 • 35 - upper 9b

 • 36 - upper 9c

 • 37 - upper 9d

 • 38 - upper 10b

 • 39 - upper 10c

 • 40 - upper 10d

 • 41 - upper 11a

 • 42 - upper 11b

 • 43 - upper 11c

 • 44 - upper 11d

 • 45 - upper 12a

 • 46 - upper 12b

 • 47 - upper 12c

 • 48 - EV 31

 • 49 - EV 32

 • 50 - EV 33

 • 51 - EV 34

 • 52 - EV 35

 • 53 - EV 36

 • 54 - EV 37

 • 55 - EV 38

 • 56 - EV 39

 • 57 - EV 40

 • 58 - EV 41

 • 59 - EV 42

 • 60 - EV 43

 • 61 - EV 45

 • 62 - EV 46

 • 63 - EV 47

 • 64 - EV 48

 • 65 - EV 50

 • 66 - EV 51

 • 67 - EV 52

 • 68 - EV 53

 • 69 - EV 54

 • 70 - EV 55

 • 71 - EV 56

 • 72 - EV 57

 • 73 - EV 58

 • 74 - EV 59

 • 75 - EV 60

 • 76 - EV 61

 • 77 - EV 62

 • 78 - EV 63

 • 79 - EV 64

 • 80 - EV 65

 • 81 - 4000 e 11

 • 82 - 4000 e 12

 • 83 - 4000 e 13

 • 84 - 4000 es 14

 • 85 - 4000 es 15

 • 86 - 4000 es 16

 • 87 - 4000 es 17

 • 88 - 4000 es 18

 • 89 - 4000 es 19

 • 90 - 4000 es 20

 • 1 - ڕێنمایی زۆر گرینگ

 • 2 - ad 12a

 • 3 - ad 1a part 2

 • 4 - ad 1b

 • 5 - ad 1b part 2

 • 6 - ad 1c

 • 7 - ad 2a

 • 8 - ad 2b

 • 9 - ad 2b part 2

 • 10 - ad 2c

 • 11 - ad 3a

 • 12 - ad 3b

 • 13 - ad 4a

 • 14 - ad 4c

 • 15 - ad 5a

 • 16 - ad 5b

 • 17 - ad 5c

 • 18 - ad 6a

 • 19 - ad 6b

 • 20 - ad 6c

 • 21 - ad 7a

 • 22 - ad 7b

 • 23 - ad 7c

 • 24 - ad 8a

 • 25 - ad 8a part 2

 • 26 - ad 8b

 • 27 - ad 8c

 • 28 - ad 9a

 • 29 - ad 9b

 • 30 - ad 9c

 • 31 - ad 10a

 • 32 - ad 10b

 • 33 - ad 10c

 • 34 - EV 66

 • 35 - EV 67

 • 36 - EV 68

 • 37 - EV 69

 • 38 - EV 70

 • 39 - EV 71

 • 40 - EV 72

 • 41 - EV 73

 • 42 - EV 74

 • 43 - EV 76

 • 44 - EV 77

 • 45 - EV 78

 • 46 - EV 79

 • 47 - EV 80

 • 48 - EV 81

 • 49 - EV 82

 • 50 - EV 83

 • 51 - EV 84

 • 52 - EV 85

 • 53 - EV 86

 • 54 - EV 87

 • 55 - EV 88

 • 56 - EV 89

 • 57 - EV 90

 • 58 - EV 91

 • 59 - EV 92

 • 60 - EV 93

 • 61 - EV 94

 • 62 - EV 95

 • 63 - EV 96

 • 64 - EV 97

 • 65 - EV 98

 • 66 - EV 99

 • 67 - EV 100

 • 68 - 4000 es 21

 • 69 - 4000 es 22

 • 70 - 4000 es 23

 • 71 - 4000 es 24

 • 72 - 4000 es 25

 • 73 - 4000 es 26

 • 74 - 4000 es 27

 • 75 - 4000 es 28

 • 76 - 4000 es 29

 • 77 - 4000 es 30

 • 1 - 1

 • 2 - 2

 • 3 - 3

 • 4 - 4

 • 5 - 5

 • 6 - 6

 • 7 - 7

 • 8 - 8

 • 9 - 9

 • 10 - 10

 • 11 - 11

 • 12 - 12

 • 13 - 13

 • 14 - 14

 • 15 - 15

 • 16 - 16

 • 17 - 17

 • 18 - 18

 • 19 - 19

 • 20 - 20

 • 21 - 21

 • 22 - 22

 • 23 - 23

 • 24 - 24

 • 25 - 25

 • 26 - 26

 • 27 - 27

 • 1 - 1

 • 2 - 2

 • 3 - 3

 • 4 - 4

 • 5 - 5

 • 6 - 6

 • 7 - 7

 • 8 - 8

 • 9 - 9

 • 10 - 10

 • 11 - 11

 • 12 - 12

 • 13 - 13

 • 14 - 14

 • 15 - 15

 • 16 - 16

 • 17 - 17

 • 1 - 1

 • 1 - 1