کۆرسی زمانی ئینگلیزی

مامۆستا : ڕا‌هێنەری سەنتەر

نرخی کۆرس : 45000 300000

بواری بابەت : فێربوونی زمانەکان

     1,029


دەربارەی ئەم کۆرسە

لە باشترین کۆرسەکانمان ئێستا بەردەستە کۆدی نهێنی داخڵبوونی خۆت بکڕە و بەشداری بکە، کۆدەکەت داخڵ بکە و ئەو کۆدە لەلائ خۆت بپارێزە چوونکە ئەگەر ون بکرێت یان لەبیرت بچێتەوە پێویستە کۆدی نوێ بکڕیت یان داوای گەڕانەوەی بکەیت کە بڕە پارەیەکی تێدەچێت

بابەتەکانی ئەم کۆرسە
Level 1 + Advise Premium
 • 1 - دەربارەی کتێبەکان

 • 2 - ڕێنمایی چۆنیەتی خوێندن

 • 3 - Starter U-1A

 • 4 - Note

 • 5 - Starter U-1B

 • 6 - Note : Vocabulary

 • 7 - Ext 1 movie

 • 8 - Starter U-1c

 • 9 - S V2 part 1

 • 10 - S f 1 D

 • 11 - S V1 part 1

 • 12 - S V1 Part 2

 • 13 - S V1 part 3 Story

 • 14 - Ext 2 Movie

 • 15 - Starter U-2A

 • 16 - S V2 part 1

 • 17 - S V2 part 2

 • 18 - S G1 Past simple

 • 19 - EV 1

 • 20 - EV 2

 • 21 - EV 3

 • 22 - Ev 4

 • 23 - Ev 5

 • 24 - EV 6

 • 25 - EV 7

 • 26 - EV 8

 • 27 - EV 9

 • 28 - EV 10

 • 29 - EV 11

 • 30 - EV 12

 • 31 - EV 13

 • 32 - EV 14

 • 33 - EV 15

 • 34 - EV 16

 • 35 - EV 17

 • 36 - EV 18

 • 37 - EV 19

 • 38 - EV 20

 • 39 - S 2b

 • 40 - S 2c

 • 41 - S 2d

 • 42 - S 3a

 • 43 - S 3b

 • 44 - S 3c

 • 45 - S 3d

 • 46 - S 4a

 • 47 - S 4b

 • 48 - S 4c

 • 49 - S 4d

 • 50 - S 5a

 • 51 - S 5b

 • 52 - S 5c

 • 53 - S 5d

 • 54 - S 6a

 • 55 - S 6b

 • 56 - S 6c

 • 57 - S 6d

 • 58 - S 7a

 • 59 - S 7b

 • 60 - S 7c

 • 61 - S 7d

 • 62 - S 8a

 • 63 - S 8b

 • 64 - S 8c

 • 65 - S 8d

 • 66 - S 9a

 • 67 - S 9b

 • 68 - S 9c

 • 69 - S 9d

 • Level 2 Premium
 • 1 - E 1A

 • 2 - E 1A part 2

 • 3 - E 1B part 1

 • 4 - E 1B part 2

 • 5 - E 1c

 • 6 - E 1D

 • 7 - E 2A

 • 8 - E 2c

 • 9 - E 2d

 • 10 - E 3A

 • 11 - E 3b

 • 12 - E 3c

 • 13 - E 4a

 • 14 - E 4b

 • 15 - E 4c

 • 16 - E 4d

 • 17 - E 5a

 • 18 - E 5b

 • 19 - E 5c

 • 20 - E 5d

 • 21 - E 6a

 • 22 - E 6b

 • 23 - E 6c

 • 24 - E 6d

 • 25 - E 7a

 • 26 - E 7b

 • 27 - E 7d

 • 28 - E 8a

 • 29 - E 8b

 • 30 - E 8c

 • 31 - E 8d

 • 32 - E 9a

 • 33 - E 9a

 • 34 - E 9b

 • 35 - E 9c & 9d

 • 36 - E 10a

 • 37 - E 10b

 • 38 - E 10c

 • 39 - E 10d

 • 40 - E 11a

 • 41 - E 11 b

 • 42 - E 11 c

 • 43 - E 11d

 • 44 - E 12a

 • 45 - E 12b

 • 46 - E 12c

 • 47 - Ev 21

 • 48 - Ev 22

 • 49 - Ev 23

 • 50 - EV 24

 • 51 - EV 25

 • 52 - EV 26

 • 53 - EV 28

 • 54 - EV 29

 • 55 - EV 30

 • 56 - EV 31

 • 57 - EV 32

 • 58 - EV 33

 • 59 - EV 34

 • 60 - EV 35

 • 61 - EV 36

 • 62 - EV 37

 • 63 - EV 38

 • 64 - EV 39

 • 65 - EV 40

 • Level 3 Premium
 • 1 - Pre 1A

 • 2 - Pre 1B

 • 3 - Pre 1c

 • 4 - Pre 1D

 • 5 - ڤیدۆکەی وانەی پێشوو

 • 6 - تەواوکاری ڤیدیۆی پێشتر

 • 7 - Pre 2A

 • 8 - Pre 2b

 • 9 - Pre V 20 Part 1

 • 10 - Pre v20 part 2

 • 11 - Pinochhio cartoon

 • 12 - pre 2c

 • 13 - Pre 2d

 • 14 - Pre 3a

 • 15 - Pre 3b

 • 16 - pre 3c

 • 17 - pre 3d

 • 18 - Pre 4a

 • 19 - Pre 4b

 • 20 - Pre 4c

 • 21 - Pre 4d

 • 22 - Pre 5a

 • 23 - Pre 5b

 • 24 - Pre 5c

 • 25 - Pre 5d

 • 26 - Pre 6a

 • 27 - Pre 6b

 • 28 - Pre 6c

 • 29 - Pre 6d

 • 30 - Pre 7a

 • 31 - Pre 7b

 • 32 - Pre 7c

 • 33 - Pre 7d

 • 34 - Pre 8a

 • 35 - Pre 8b

 • 36 - Pre 8b

 • 37 - Pre 8c

 • 38 - Pre 8d

 • 39 - Pre 9a

 • 40 - Pre 9b

 • 41 - pre 9c

 • 42 - EV 41

 • 43 - EV 42

 • 44 - EV 42 ANSWERS

 • 45 - EV 43

 • 46 - EV 44

 • 47 - EV 45

 • 48 - EV 46

 • 49 - EV 47

 • 50 - EV 48

 • 51 - EV 49

 • 52 - EV 50

 • 53 - EV 57

 • 54 - EV 58

 • 55 - EV 59

 • 56 - EV 60

 • Level 4 Premium
 • 1 - Inter 1a

 • 2 - هەندێک وتە دەربارەی ونەکانمان

 • 3 - inter 1b

 • 4 - inter 1c

 • 5 - inter 1d

 • 6 - inter 2a

 • 7 - inter 2c

 • 8 - inter 2d

 • 9 - inter 3a

 • 10 - Inter 3b

 • 11 - inter 3c

 • 12 - inter 3d

 • 13 - inter 4a

 • 14 - inter 4b

 • 15 - inter 4c

 • 16 - inter 4d

 • 17 - inter 5a

 • 18 - inter 5b

 • 19 - inter 5c

 • 20 - inter 5d

 • 21 - inter 6a

 • 22 - inter 6b

 • 23 - inter 6c

 • 24 - inter 6d

 • 25 - inter 7a

 • 26 - inter 7c

 • 27 - inter 7c

 • 28 - inter 7d

 • 29 - inter 8a

 • 30 - inter 8b

 • 31 - inter 8c

 • 32 - inter 8d

 • 33 - inter 9a

 • 34 - inter 9b

 • 35 - inter 9c

 • 36 - inter 9d

 • 37 - inter 10a

 • 38 - inter 10b

 • 39 - 4000 e 1

 • 40 - 4000 e 2

 • 41 - 4000 e 3

 • 42 - 4000 e 4

 • 43 - 4000 e 5

 • 44 - 4000 e 6

 • 45 - 4000 e 7

 • 46 - 4000 e 8

 • 47 - 4000 e 9

 • 48 - 4000 e 10

 • 49 - EV 6

 • 50 - EV 9

 • 51 - EV 10

 • 52 - EV 11

 • 53 - Ev 12

 • 54 - EV 13

 • 55 - EV 14

 • 56 - EV 16

 • 57 - EV 17

 • 58 - EV 18

 • 59 - EV 19

 • 60 - EV 20

 • 61 - EV 21

 • 62 - EV 22

 • 63 - EV 23

 • 64 - EV 24

 • 65 - EV 25

 • 66 - EV 26

 • 67 - EV 27

 • 68 - EV 28

 • 69 - EV 29

 • 70 - EV 30

 • Level 5 Premium
 • 1 - Upper 1a

 • 2 - upper 1b

 • 3 - upper 1c

 • 4 - upper 1d

 • 5 - upper 2a

 • 6 - upper 2b

 • 7 - upper 2c

 • 8 - upper 2d

 • 9 - upper 3a

 • 10 - upper 3b

 • 11 - upper 3c

 • 12 - upper 3d

 • 13 - upper 4a

 • 14 - upper 4b

 • 15 - upper 4c

 • 16 - Upper 4d

 • 17 - upper 5a

 • 18 - upper 5b

 • 19 - upper 4c

 • 20 - upper 5d

 • 21 - upper 6a

 • 22 - upper 6b

 • 23 - upper 6c

 • 24 - upper 6d

 • 25 - upper 7a

 • 26 - upper 7b

 • 27 - upper 7c

 • 28 - upper 7d

 • 29 - upper 8a

 • 30 - upper 8b

 • 31 - upper 8c

 • 32 - upper 8d

 • 33 - upper 9a

 • 34 - upper 9b

 • 35 - upper 9c

 • 36 - upper 9d

 • 37 - upper 10b

 • 38 - upper 10c

 • 39 - upper 10d

 • 40 - upper 11a

 • 41 - upper 11b

 • 42 - upper 11c

 • 43 - upper 11d

 • 44 - upper 12a

 • 45 - upper 12b

 • 46 - upper 12c

 • 47 - EV 31

 • 48 - EV 32

 • 49 - EV 33

 • 50 - EV 34

 • 51 - EV 35

 • 52 - EV 36

 • 53 - EV 37

 • 54 - EV 38

 • 55 - EV 39

 • 56 - EV 40

 • 57 - EV 41

 • 58 - EV 42

 • 59 - EV 43

 • 60 - EV 45

 • 61 - EV 46

 • 62 - EV 47

 • 63 - EV 48

 • 64 - EV 50

 • 65 - EV 51

 • 66 - EV 52

 • 67 - EV 53

 • 68 - EV 54

 • 69 - EV 55

 • 70 - EV 56

 • 71 - EV 57

 • 72 - EV 58

 • 73 - EV 59

 • 74 - EV 60

 • 75 - EV 61

 • 76 - EV 62

 • 77 - EV 63

 • 78 - EV 64

 • 79 - EV 65

 • 80 - 4000 e 11

 • 81 - 4000 e 12

 • 82 - 4000 e 13

 • 83 - 4000 es 14

 • 84 - 4000 es 15

 • 85 - 4000 es 16

 • 86 - 4000 es 17

 • 87 - 4000 es 18

 • 88 - 4000 es 19

 • 89 - 4000 es 20

 • Level 6 - Advanced Premium
 • 1 - ad 12a

 • 2 - ad 1a part 2

 • 3 - ad 1b

 • 4 - ad 1b part 2

 • 5 - ad 1c

 • 6 - ad 2a

 • 7 - ad 2b

 • 8 - ad 2b part 2

 • 9 - ad 2c

 • 10 - ad 3a

 • 11 - ad 3b

 • 12 - ad 4a

 • 13 - ad 4c

 • 14 - ad 5a

 • 15 - ad 5b

 • 16 - ad 5c

 • 17 - ad 6a

 • 18 - ad 6b

 • 19 - ad 6c

 • 20 - ad 7a

 • 21 - ad 7b

 • 22 - ad 7c

 • 23 - ad 8a

 • 24 - ad 8a part 2

 • 25 - ad 8b

 • 26 - ad 8c

 • 27 - ad 9a

 • 28 - ad 9b

 • 29 - ad 9c

 • 30 - ad 10a

 • 31 - ad 10b

 • 32 - ad 10c

 • 33 - EV 66

 • 34 - EV 67

 • 35 - EV 68

 • 36 - EV 69

 • 37 - EV 70

 • 38 - EV 71

 • 39 - EV 72

 • 40 - EV 73

 • 41 - EV 74

 • 42 - EV 76

 • 43 - EV 77

 • 44 - EV 78

 • 45 - EV 79

 • 46 - EV 80

 • 47 - EV 81

 • 48 - EV 82

 • 49 - EV 83

 • 50 - EV 84

 • 51 - EV 85

 • 52 - EV 86

 • 53 - EV 87

 • 54 - EV 88

 • 55 - EV 89

 • 56 - EV 90

 • 57 - EV 91

 • 58 - EV 92

 • 59 - EV 93

 • 60 - EV 94

 • 61 - EV 95

 • 62 - EV 96

 • 63 - EV 97

 • 64 - EV 98

 • 65 - EV 99

 • 66 - EV 100

 • 67 - 4000 es 21

 • 68 - 4000 es 22

 • 69 - 4000 es 23

 • 70 - 4000 es 24

 • 71 - 4000 es 25

 • 72 - 4000 es 26

 • 73 - 4000 es 27

 • 74 - 4000 es 28

 • 75 - 4000 es 29

 • 76 - 4000 es 30

 • Stories Intro Premium
 • 1 - 1

 • 2 - 2

 • 3 - 3

 • 4 - 4

 • 5 - 5

 • 6 - 6

 • 7 - 7

 • 8 - 8

 • 9 - 9

 • 10 - 10

 • 11 - 11

 • 12 - 12

 • 13 - 13

 • 14 - 14

 • 15 - 15

 • 16 - 16

 • 17 - 17

 • 18 - 18

 • 19 - 19

 • 20 - 20

 • 21 - 21

 • 22 - 22

 • 23 - 23

 • 24 - 24

 • 25 - 25

 • 26 - 26

 • 27 - 27

 • Stories ELementary Premium
 • 1 - 1

 • 2 - 2

 • 3 - 3

 • 4 - 4

 • 5 - 5

 • 6 - 6

 • 7 - 7

 • 8 - 8

 • Stories Intermediate Premium
 • 1 - 1

 • Stories advanced Premium
 • 1 - 1